INFO

Jak se přihlásit do kurzu? 

 •  Telefonicky na čísle 608 787 331
 •  E-mailem na: info@autoskolarenko.cz
 •  Nákupem služby zde v e-shopu

Potřebujete doplňující informace? Zavolejte nám kdykoli, jsme tu pro Vás. 

Řidičské oprávnění skupiny B

Získáním řidičského oprávnění pro skupinu B jste oprávněni k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg). Skupina B současně opravňuje také k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny.

Proč si vybrat nás?

 • max. 5 žáků v kurzu pro váš komfort
 • rozumné ceny
 • učebna s dobrou dostupností
 • na jízdy vás můžeme vyzvednout 
 • jezdíme o víkendu i ve večerních hodinách
 • přátelský a přitom profesionální přístup
 • můžeme pomoci sehnat auto (máme stejný kontakt již více jak 20 let)

Co je potřeba k zahájení:

Průběh kurzu:

TEORETICKÁ ČÁST:

 • 5 hodin: předpisy o provozu vozidla
 • 1 hodina: ovládání a údržba vozidla
 • 3 hodiny: teorie a zásady bezpečné jízdy
 • 1 hodina: zdravotnická příprava
 • 1 hodina: opakování

 PRAKTICKÁ ČÁST:

 • 28 hodin: jízdy (autocvičiště, mírný provoz, střední provoz)
 • 2 hodiny: praktický výcvik údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Vyučovací hodina = 45 minut u teoretické i praktické části.

 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)
 • zkouška z praktické jízdy

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, autoškolou potvrzenou žádost, lékařský posudek a účtenku o zaplacení správního poplatku.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakrát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Výcvikové vozidlo:

Víme, že na autoškolu se vzpomíná celý život. Proto i my jdeme s dobou a chceme vás naučit řídit v hezkém výcvikovém vozidle. K výcviku používáme nejnovější Škoda Fabia 4 s manuální převodovkou. Stříbrná metalíza Brilliant s nejvyšší výbavou Style zajistí příjemný komfort i bezpečnost. Absolventi tak budou mít zkušenosti jak ovládat nejnovější technologie ve vozech. Nepřekvapí je v budoucnu ani výkonnější motor. Výcvikové vozidlo má motor 1.0 TSI, 70 kW, který nabízí zajímavou dynamiku. Přijďte si zařídit i vy. Těšíme se na Vás.

41

Potřebujete kurz na splátky? Není problém. Spolupracujeme s ESSOX.

Klikněte na možnosti financování níže.

ESSOX_banner_rozlozena platba_09_2021_750x250px_v1_3        ESSOX_bannery_SMS_02_2019_750x150px_v2

 •  možnost rozložení až na 24 splátek
 •  do 4 splátek bez navýšení
 •  rychlé vyřízení on-line 

 

Vrácení řidičského průkazu - maximální diskrétnost

Možné důvody:

 • dosažení 12 bodů (možno požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění)
 • po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
 • ztráta odborné způsobilosti

 Co je potřeba k zahájení:

 • výpis z evidenční karty řidiče (vyhotoven obcí s rozšířenou působností  ne z Czech Point), nesmí být starší 30 dnů
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
 • vyplnit žádost o přijetí k výuce a výcviku.Tisk prosím oboustranně.
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vyplní Váš praktický lékař. Nesmí být starší více než 3 měsíce v den podání žádosti v autoškole. být starší více než 3 měsíce v den podání žádosti v autoškole
 • dopravně psychologické vyšetření (mohu doporučit)
 • uhrazení kurzu

Závěrečná zkouška:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích ( test)
 • zkouška z praktické jízdy

Po absolvování zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel požádat o vrácení ŘO obec s rozšířenou působností dle jeho trvalého pobytu.

Doklady nutné k předložení s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na registru řidičů? (Magistrát nebo obecní úřad s rozšířenou působností)

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření - mohu doporučit
 • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno

 Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Zákon to nepředepisuje, postačuje tedy samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu tak, abyste byli dostatečně připraveni na nástrahy zkoušky. Každý řidič má nějaké zlozvyky, které je třeba pro účely zkoušky odstranit.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakrát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

 

Školení řidičů referentů

Povinnost školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Maximální doba pro opakování školení je 1x za dva roky. Často si však zákazníci objednávají školení 1x za rok, aby byli v obrazu o aktuálních změnách a připomněli zaměstnancům důležitost bezpečné jízdy.

Obsah: zásady bezpečné jízdy, povinnosti řidiče referenta, dopravní značení vodorovné a svislé, křižovatky, zóny, řešení krizových situací, kontrola a údržba vozidla, novinky. 

Chcete školení realizovat osobně ve vaší firmě? Připravíme vám nabídku přímo na míru. Volejte 608 787 331, nebo pište na e-mail info@autoskolarenko.cz .