Ceník

E-shop funguje jako aktuální ceník. 

U závěrečné zkoušky musí vždy žadatel zaplatit poplatek dle zákona č. 247/2000 Sb. §39A: "Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč."

Možné vícenáklady:

  • Opravná teoretická zkouška   500 Kč
  • Opravná zkouška z jízdy B   500 Kč
  • Nedostavení se k závěrečné zkoušce  2000 Kč
  • Převod z a nebo do jiné autoškoly   1000 Kč
  • Předčasné ukončení služby    2000 Kč 
 •  

Autoškola Renko, Jan Renko, IČO: 74002538

Ceník platný od 10.6.2024.